Политика за защита на личните данни

Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог

Политика за защита на личните данни на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог

Фирма Сирона ТЕК ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор Каблешков 55 А, ет. 7, с ЕИК 202504143, регистрирано по ЗЗДС с BG202504143, aдрес за контакт – гр. Разлог 2760, ул. Бетоловото 156, местност Бетоловото, телефон: +359 898 92 33 72 и електронна поща: info@aparthotelsirona.com, е собственик на Апарт Хотел Сирона 3* Разлог.

В качеството си на администратор на лични данни, фирмата има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочетете внимателно Политика за защита на личните данни на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни при регистрацията в хотела е на основание Закона за туризма и е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите, предлагани от Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог, са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог на непълнолетни лица без придружител.

Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог не събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Извършвайки резервация през резервационната система на сайта на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог https://aparthotelsirona.com/, Вие се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, ние приемаме, че Вие изрично се съгласявате Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки нашия уеб сайт, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем, преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

•   Посетители на сайта, собственост на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог

Посетител е всяко лице, заредило сайта на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог в уеб браузъра си.

Категории лични данни, събирани от Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог, цел на обработването и срок на съхранение:

-Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
-Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
-Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
-Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя, се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
-Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и с Политика на резервации и анулации. Информирано съгласие.

 

•   Потребители, попълващи заявка или запитване за резервация

-Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес, възраст на всички туристи, пътуващи с потребителя.

-Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка, подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
-Срок на съхранение: 10 години
-Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

 

•   Клиенти на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

-Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата, пътуващи с Вас.
-Цели на обработването: Сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
-Срок за съхранение:  10 години
-Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Кой друг може да получи данните Ви?

Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от Ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог – хотелиери и ресторантьори, лица, предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват, като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани. За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@aparthotelsirona.com

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт, и предоставяне на качествена услуга на клиента от Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Апарт Хотел Сирона 3 * Разлог.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за използване на бисквитки и Политиката на резервации и анулации.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика за защита на личните данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

За резервации
Локация